ഒന്ന് തൗബ ചെയാം ഇൻശാഅല്ലാഹ്

ബിസ്മിലാഹി റഹ്‌മാനി റഹീം

അള്ളാഹുമ്മ സ്വല്ലിഅലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ്..
അസ്തഹുഫിറുള്ള അൽ അള്ളീം, അസ്തഹുഫിറുള്ള അൽ അള്ളീം,
അസ്തഹുഫിറുള്ള അൽ അള്ളീം, അൽ കരീം  അ റഹിം. അല്ലഴി  ലാഹിലാഹ. ഇല്ലഹുവാൽ  അയ്യുൽ ഖിയ്യ്യും
ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനേ.. ഞങ്ങള്‍ നിന്നോട് അറിഞ്ഞു ചെയ്ത ദോഷങ്ങളെ തൊട്ടും, അറിയാതെ ചെയ്ത ദോഷങ്ങളെ തൊട്ടും, മറച്ചു ചെയ്ത ദോഷങ്ങളെ തൊട്ടും,
പരസ്യമായി ചെയ്ത ദോഷങ്ങളെ തൊട്ടും, എല്ലാ വന്‍ദോഷങ്ങളെ തൊട്ടും, എല്ലാ ചെറുദോഷങ്ങളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിന്നോട് പേടിച്ചു ഖേദിച്ചു മടങ്ങുന്നു തമ്പുരാനേ..
ഇത് വരെ ചെയ്ത ദോഷങ്ങളെ തൊട്ട്  നിന്നോട് ഞങ്ങള് പൊറുകാലിനെ ചോദിച്ചു.തൗബയുടെ വാതിക്കൽ   വന്നിരിക്കുന്നു തമ്പുരാനെ....

ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനേ.. ഞങ്ങൾ  ഞങ്ങളുടെ തടിയോട് അനേകം കുറ്റവും ദുര്‍മര്യാദയും ഏറ്റമേറ്റം ചെയ്തു നടന്ന. ചീത്ത അടിയാറുകാളാവുന്നു തമ്പുരാനേ...
ഇപ്പോള്‍ നിന്‍റെ റഹ്മത്തെന്ന തൌബയെന്ന വാതില്‍ക്കല്‍ ഞങ്ങളെവല്ലാരും ഖേദിച്ചു മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു തമ്പുരാനേ..

നീ ഞങ്ങളുടെ ദോഷത്തിനെ പൊറുത്ത് തൌബയെ ഖബൂല്‍ ചെയ്യണം തമ്പുരാനേ.....
നിന്‍റെ കൃപ കൊണ്ടും, നീ ജഹന്നമെന്ന നരകത്തിനെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെ സലാമത്താക്കണം തമ്പുരാനേ..

നീ ഞങ്ങള്‍ക്ക് എല്ലാവര്‍ക്കും ഈ തൌബയും നേര്‍വഴിയും ദീനുല്‍ ഇസ്ലാമും തന്നതില്‍ പിറകെ അതിനെ വിട്ടു ഞങ്ങളുടെ ഖല്‍ബിനെ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച നിന്‍റെ ശത്രുവായ ശൈത്താന്‍ ഇബ്ലീസിന്‍റെ ചെല്ലു കൊളെളയും ചേലു കൊളെളയും നീ ഞങ്ങളെ ആക്കി കളയല്ല തമ്പുരാനേ..

നീ നിന്‍റെ പക്കല്‍ നിന്നുളള റഹ്മത്തിനെയും ബർക്കത്തിനെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരിലും എത്തിച്ചു തരണം തമ്പുരാനേ..

നീ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഈമാനോട് കൂടി മരിപ്പിച്ചു, ഖബറില്‍ അകം കടത്തി, ഖബറില്‍ നിന്ന് രണ്ടാമത് ഹയാത്തിട്ടു മഹ്ശറ കൊളെള യാത്രയാക്കിയാല്‍ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും നന്‍മയും തിന്‍മയും എഴുതപ്പെട്ട ഏട് കിതാബിനെ നീ..
ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും വലം കയ്യില്‍ തരുവിപ്പിച്ചു നിന്‍റെ ആലത്തിനു കാരണമാക്കപ്പെട്ട നബിമുഹമ്മദ്‌ മുസ്തഫാ  *ﷺ* തങ്ങളുടെ ശഫാഹത്തില്‍ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി സ്വര്‍ഗത്തില്‍ അകം കടത്തി.
നിന്‍റെ ലിഖാഹിനെയും ആദരവായ നബി *ﷺ* തങ്ങളുടെ തൃകല്യാണത്തിനെയും ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് കണ്ണ് കൊണ്ട് കാണുവാനും അതില്‍ കൂടുവാനും ഏറ്റമേറ്റം ഉദവി ചെയ്യണം തമ്പുരാനേ..ബി  ഹക്ക്  ലാഹിലാഹ ഇല്ലാള്ളഹ്‌  മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള. (3)
പടച്ചോനെ....
 ഞങ്ങൾ എല്ലവർക്കും  അള്ളാഹുവേ.... നിന്റെ   സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ തൗഫീക്ക് നീ  ഞങ്ങൾക്ക്  നൽകണേ റഹ്മാനയാ തമ്പുരാനേ..
ചെറുപ്പം  മുതൽ നമ്മെ പോറ്റി വളർത്തി വലുതാക്കിയ നമ്മുടെ മാതാ പിതാക്കന്മാരോട്‌ കരുണ നീ  കാണിക്കേണം
തമ്പുരാനേ.
നമ്മുടെയും നമ്മുടെ സ്നേഹിതന്മാരുടെയും എല്ലാ പ്രര്‍ത്ഥനകളും നീ  കബൂലാകി കൊടുക്കണം
തമ്പുരാനേ.
നമ്മുടെയും നമ്മുടെ ബന്ധു മിത്രാതികളുടെയും ഞങ്ങളോട് ദുആ വസിയത് പറഞ്ഞേല്പിച്ചവരുടെയും. ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നീ ഖൈർ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം.... തമ്പുരാനെ.  രോഗങ്ങൾ. മാറ്റി  ശിഫ നൽകണം  റബ്ബേ....
പടച്ചോനെ..
ഞങ്ങളുടെയും.ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ള വരെയും  കടങ്ങൾ ഉള്ള കുട്ടത്തിൽ നിന്ന് നീ മോചിപ്പിക്കണം തമ്പുരാനേ
 റബ്ബേ...

ഞങ്ങളെ നീ  അഹങ്കാരികൾ ആകരുത് റബ്ബേ.
ഞങ്ങളെ പലിശ കൊടുക്കന്നവരിലും  വാങ്ങുന്നവരിലും പെടുത്തല്ലേ നാഥാ.. , എല്ലാ  ഇടപാടുകളിലും നിന്റെ  റഹ്മതിന്റെ നോട്ടം. നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം.തമ്പുരാനേ.....
       റബ്ബേ
അറിഞ്ഞും അറിയാതെയുമുള്ള എല്ലാ തെറ്റുകളും പൊറുത്ത് തരേണമേ.. അല്ലാഹ്....

ഞങ്ങള്‍ക്ക് നീ  ഹലാലായ സമ്പത്ത് മാത്രം പ്രധാനം ചെയ്യേണം തമ്പുരാനേ.
നീ ഞങ്ങളെ
ഹറാമായ ധനത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി  പിന്തിപ്പിച് തരേണമേ
റബ്ബേ...
റഹ്മാനും റഹീമും  ആയാ  റബ്ബേ...എല്ലാം  കാണുന്നവനും  കേൾക്കുന്നവനും.  നീയാണ്  റബ്ബേ..

മാരകമായ അസുഖത്തിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കാക്കേണം. ..തമ്പുരാനെ. ..... റബ്ബേ.
ഞങ്ങള്‍ക്ക് എല്ലാവര്‍ക്കും  ഈമാനോട്‌  ഉള്ള.ആഫിയത്തും  ആരോഗ്യവും   സന്തോഷവും സമാധാനവും റഹ്മത്തോടെയും  ബര്‍ക്കത്തോടെയും  ഉള്ള ദീർഗായുസ്സ് പ്രധാനം ചെയ്യേണം തമ്പുരാനേ. .
റബ്ബേ..
മാരകമായ അസുഖങ്ങളെ തന്ന് പരീക്ഷിക്കരുത് റബ്ബേ..

മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങള്‍ക്ക് തരേണമേ തമ്പുരാനേ.
റബ്ബേ..

മരിച്ചു  കിടക്കുമ്പോൾ
ഞങ്ങളെ  എല്ലാവാടെയും  ഖബര്‍ സ്വർഗ്ഗ പൂന്തോപ്പ് ആക്കി തരണം  തമ്പുരാനേ...റബ്ബേ..

ജീവിതത്തിലും മരണ സമയത്തും റസൂൽ  *ﷺ* തങ്ങളെ കാണുവാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണം തമ്പുരാനേ

ഈമാനോട് കൂടി മരിക്കുവാനുള്ള  തൗഫീഖ് നല്കേണമേ നാഥാ.. റബ്ബേ
എല്ലാ അപകടങ്ങളെ തൊട്ടും കാക്കേണമേ റബ്ബേ...
ഞങ്ങളുടെ മക്കളിൽ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഖൈര്‍ ആയ ജീവിതം പ്രധാനം ചെയ്യേണമേ..
തമ്പുരാനേ.
ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നല്ല സ്വാലിഹായ മക്കൾ ആക്കേണം  തമ്പുരാനേ.
ദുനിയാവിലേക്കും ആഖിറത്തിലേക്കും ഉപകരിക്കുന്ന  മക്കള്‍ആക്കി  മാറ്റണം.
തമ്പുരാനേ.
എല്ലാ ഹലാലായ ആഗ്രഹങ്ങളെയും സഫലീകരിച്ച് നല്കേണമേ.. റബ്ബേ...
റബ്ബേ  നീ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും
നരകത്തെ തൊട്ട് കാക്കേണമേ...നാഥാ.. ഞങ്ങൾക്ക് നീ
ജന്നത്തുൽ ഫിർദൌസ് നൽകണം .അള്ളാ.
റബ്ബേ  നീ
ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞും അറിയത്തെയും   ഉണ്ടാവുന്ന മാരക മായ  രോഗത്തിനെ നീ  ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് തട്ടി മാറ്റാണെ. തമ്പുരാനേ.

ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ  പലരും. രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവർ  ഉണ്ട് റബ്ബേ.. അവര്‍ക്ക് നീ  ശിഫ കൊടുക്കണം  റബ്ബേ..

നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ പലരും ഇന്ന് നമ്മോട് കൂടെ ഇല്ല റബ്ബെ... അവരുടെ ഖബറിടം വിശാലമാക്കി കൊടുക്കേണം  തമ്പുരാനേ

സന്താനം ഇല്ലാത്തവര്‍ക്ക് നല്ല സ്വാലിഹായ സന്താനം പ്രധാനം ചെയ്യേണമേ.. അള്ളാ.

നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും ഖൈറും ബർക്കത്തും പ്രധാനം ചെയ്യേണമേ..
തമ്പുരാനേ. പടച്ചോനെ....
നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്. റബ്ബേ.. അവർക്ക്‌ പൂർണ്ണ  ശിഫയാകി കൊടുക്കേണം. റബ്ബേ.
റബ്ബേ
കുടുംബത്തിൽ പരസ്പരം സ്നേഹവും സഹൃദവും ഐക്യവും  നല്‍കുകയും നില നിർത്തുകയും ചെയ്യേണമേ..തമ്പുരാനേ..

മരിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും പൊരുത്തത്തോടെ മരിപ്പിക്കേണമേ റബ്ബേ..
പടച്ചോനെ....
ഞങ്ങളുടെ മനസ് ശുദ്ധീകരിക്കുകയും അസൂയ മുതലായ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് കളയുകയും ചെയ്യേണമെ.. റബ്ബേ...
 
റബ്ബേ..
ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം എന്നും നില നിര്‍ത്തേണമേ.. നാഥാ..

ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും, സന്താനങ്ങളേയും, തലമുറകളെയും റബ്ബ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തേണമേ.. തമ്പുരാനേ.

ഇത് വരെ ചെയ്ത ദോഷങ്ങളെ തൊട്ട്  നീ ഞങ്ങള്ക്ക് പൊറുത്ത് തരേണമേ.. റബ്ബേ...

പെട്ടന്ന് ഉള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് കാക്കേണമേ.. നാഥാ.....

പെട്ടന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട്, ഞങ്ങളുടെ  വിധവകളും  മക്കളെ യതീമും ആകിയേക്കല്ലേ....തമ്പുരാനേ

റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹിവ സല്ലമ തങ്ങളുടെ ശഫാഹത് ഞങ്ങൾക്ക്  നല്കേണമേ..നാഥാ. .

റസൂലിന്റെ *ﷺ* പേരിൽ എല്ലാ ദിവസവും
"സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്‌ സ്വല്ലല്ലാഹു
 അല്ലൈഹിവ സല്ലം " എന്ന സ്വലാത്ത് എങ്കിലും ചൊല്ലുവാനുള്ള മനസ്സ് പ്രധാനം ചെയ്യണം. തമ്പുരാനേ.

ആമീന്‍ യാ റബ്ബല്‍ ആലമീന്‍

റബ്ബനാ ആത്തിന ഫിദ്ദുന്‍യാ ഹസനത്തന്‍ വഫില്‍ ആഖിറത്തി ഹസനത്തന്‍ വഖിനാ അദാബന്നാര്‍...ആമീൻ

ഈ ദുആ എല്ലാവരിലും എത്തിച്ചവരിൽ  അതിനുള്ള തക്കതായ പ്രതിഫലം നല്കേണമേ.. റബ്ബേ... ആമീൻ  ആമീനാ ബി റഹ്മത്തിക്ക യാ അർഹമ റാഹിമീൻ. 

Post a Comment

4 Comments